Den Gode Opstart

 

”Der bliver fokuseret på det enkelte individs kompetencer og taget hensyn til folks forskellige udfordringer. Og så styrker det troen på, at man kan bryde ud af systemet. Det til sammen gør, at man tager kurset og egen fremtidige kurs seriøst.”

Kursist, Den Gode Opstart

 

DEN GODE OPSTART er et udviklings- og pilotprojekt, iværksat af København Kommune gennem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor aktivitetsparate borgere og langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fik mulighed for at iværksætte og starte deres egen mikrovirksomhed som vej til selvforsørgelse og brud med ledighed.

Kurset er designet til at guide deltagerne igennem de vigtigste faser, som enhver iværksætter skal igennem, fra ide- og konceptudvikling til konkretisering af en forretningsplan som slutprodukt. Forløbet er en kombination af involverende undervisning, praktisk arbejde og individuel coaching. Derudover får deltagerne adgang til levende og lærerige cases fra andre iværksættere.

PROJEKTDATA

Den Gode Opstart blev afviklet i perioden august 2015 - december 2016 med 4 kursusforløb i alt. 120 borgere deltog i undervisningsforløbet.

METODE OG TILGANG

Projektets formål er, at flytte borgerne væk fra klientrollen, dvs. fra at være på overførselsindkomst til at blive selvforsørgende gennem egne mikrovirksomheder. Det gør vi ved at anvende iværksætteri, som en katalysator for en selvudviklingsproces, hvor deltagere bliver opkvalificeret og styrket i at kunne drive deres egne virksomheder både på et mental og faglig plan.

TEMAER OG NØGLEORD

IVÆRKSÆTTERI / DRIVE / MOTIVATION / FORRETNINGSPLANER / KREATIVITET / REGNSKAB / MARKEDSFØRING / PITCHING / SALG / HJEMMESIDER / KOMMUNIKATION / IDÉUDVIKLING / CO-CREATION / EMPOWERMENT / KOMPETENCEAFKLARING / SELF-EFFICACY / COACHING

”Det har givet mig noget selvtillid tilbage, og det har afklaret, hvor jeg har nogle udfordringer, og i det hele taget givet mig en større indsigt i mig selv og min måde at arbejde på.”

Kursist, Den Gode Opstart

 

INDHOLD OG FORLØB

Forløbet har som udgangspunkt en lineær opbygning, men for at opnå kompetenceopbygning ift. til deltagerniveauet, kræver det tilpasning og justering i fagligt input fra vores side. Derfor tager vi udgangspunkt i en fleksibel læringstilgang og konstruerer og tilpasser løbende indholdet i modulerne, så de bliver skræddersyet deltagernes kompetenceniveauer.

EVALUERING

Projektet er en succes, som har opnået overraskende resultater. Den overordnede politiske målsætning, hvor mere end 20 personer skulle oprette egen virksomhed gennem mikrolån, er blevet indfriet. Samtidigt har projektet påvist et stort og ellers uforløst kompetencepotentiale i målgruppen, der med udgangspunkt i moderne motivationsteori kan flytte den enkelte persons tro på egne kompetencer og genopbygge selvtillid.

Den endelige evaluering af projektets betydning og mikrovirksomhedernes overlevelse udarbejdes et år efter projektets afslutning.

 

"Jeg takker alle, der har startet dette projekt op, og for at jobcentrene endelige prøver noget nyt som f.eks ved empati at anerkende og respektere de mennesker, der er havnet i den tragiske situation, det er at blive arbejdsløs, undertrygt, udnyttet og udstødt af det sociale fællesskab og samfundet."

Kursist, Den Gode Opstart

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Mikrolånsprojektet er etableret i en samskabende konstruktion mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, JKI (jobcenter for aktivitetsparate borgere over 30 år) og FFSI.

Gennem hele projektperioden har der været løbende evaluerings- og opfølgningsmøder i partnerskabskredsen med det formål at videndele, justere og optimere projektes gennemførgsel.