bubble-83758_1280.jpg
bubble-83758_1280.jpg

Bio


 Foreningen For Social Innovation

SCROLL DOWN

Bio


 Foreningen For Social Innovation

 

Vi vil aktivt bidrage til udvikling af et mere socialt og bæredygtigt samfund

Foreningen For Social Innovation er en almennyttig forening, der har til formål at iværksætte samt metodeudvikle projekter og læringsforløb, der fremmer og understøtter positiv forandring på det sociale område.  

Foreningen For Social Innovation har eksisteret siden 2011, og vi ønsker at være en aktør, der proaktivt er med til at skabe et rummeligt, mangfoldigt og bæredygtigt samfund gennem konstruktive og støttende fællesskaber (på borger som branche niveau), hvor der er fokus på udvikling af inkluderende og aktive medborgerskaber.   

Vi består af professionelle ildsjæle, der er metodisk nysgerrige og videbegærlige, og vi ønsker at benytte vores faglighed og kompetencer på nye og konstruktive måder inden for sociale og bæredygtige formål.

Idet vi ønsker at støtte op omkring ordninger i samfundet, der skaber gensidig værdi, har vi valgt at være et samfundstjenestested, hvor en mindre forseelse kan afsones imens personen i samfundstjeneste kan opretholde et normalt liv og samtidig skabe værdi forden almennyttige sektor via sin faglige ekspertise.

VÆRDIGRUNDLAG

Vi tror på en fri og positiv udfoldelse af det menneskelige potentiale - hvor drivkraft, motivation og kreativitet er udgangspunkt og katalysator for en selvforløsende og selvforstærkende forandring af det menneskelige potentiale.     

Vores tilgang er værdimæssigt baseret på respekt, anerkendelse, nænsomhed og empati. Det er vigtigt, at disse værdier gennemsyrer vores design- og metodetilgang såvel som selve håndteringen af de enkelte projekter og læringsforløb. Disse værdier er således styrende for vores daglige arbejde som foreningens overordnede formål. 

MÅLGRUPPER

Vi har praksiserfaring med et bredt spekter af udsatte målgrupper med forskelligartet og komplekse problemstillinger - lige fra asylansøgere og flygtninge til aktivitetsparate borgere og langtidsledige.

Vi arbejder både direkte med udsatte borgere, ligesom vi yder rådgivning, sparring og mentorordninger til ressourcestærke forandringsagenter og organisationer.      

METODETILGANG

Det er emnet og målgruppen, der arbejdes med, som sætter forudsætningerne for metoden og ikke omvendt.

Der findes ingen simpel løsning på sociale problemstillinger, og ikke én one-size-fits-all metode eller værktøj. Derfor bruger vi en bred vifte af forskellige metoder og værktøjer, og designer altid projektet ud fra, hvad der egner sig bedst til udfordringerne. Vi har stor erfaring med brug af forskellige metoder, og vi ser os selv som værende under konstant udvikling.  

Vi er optaget af at metodeudvikle og sammensætte metoder og teorier på nye måder med udgangspunkt i målgruppeindsigt- og behov. Grundlæggende kan man beskrive vores tilgang til udvikling af nye projekter og læringsforløb som T-type innovation. Ved T-type innovation er der fokus på krydsbestøvning fra forskellige discipliner, teorier og brancher. Derfor er vi altid fagligt afsøgende og nysgerrige.     

De metodiske fagområder, som vi arbejder med, omhandler primært en socialfaglig tilgang med fokus på positiv psykologi, coaching og moderne motivationsteori i kombination med en erhvervsfaglig tilgang med fokus på iværksætteri og projektudvikling. Afhængigt af de enkelte projekter og læringsforløb sammensættes den rette kombination mellem det socialfaglige og det erhvervsfaglige. 

TEAM

Vi er et team med hjertet på samme sted og med spidskompetencer, der både komplimenterer og understøtter hinanden. Vi kan derfor hver især tilbyde noget forskelligt - og tilsammen udgør vi et dynamisk og fagligt stærkt team. Som udviklingskonsulenter og projektskabere koordinerer vi os efter opgavens forudsætninger og målgruppens behov.

Vi hører gerne fra dig

er altid åben for en samtale om dine ideer og tanker, og vi hører også gerne fra dig, hvis du er interesseret i at høre mere om os og vores arbejde - måske kan vi sammen skabe noget nyt. Ring, skriv eller kom forbi vores kontor til en kop kaffe.

Navn *
Navn