IMG_0176.JPG
1483770721_52_toolkit2016.jpeg
IMG_7366.JPG
IMG_0187.JPG
IMG_0176.JPG

Intro


Projekter

Vi designer, skaber og rådgiver omkring projekter med sociale løsningsperpektiver

SCROLL DOWN

Intro


Projekter

Vi designer, skaber og rådgiver omkring projekter med sociale løsningsperpektiver

 

Vi designer projekter, der skaber bedre præmisser for socialt udsatte grupper

Vi skaber projekter ud fra ønsket om at være en proaktiv aktør, der giver projektskabere og forandringsagenter en platform og inspiration til at skabe anderledes og nye handlerum til gavn og glæde for socialt udsatte grupper.  

Vores projekter er oftest udtænkt og søsat i samarbejde med andre aktører fra enten civilsamfundet, det offentlige, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner eller andre NGO'er - Vi tror på styrken ved det tværsektorielle samarbejde, hvor forskellighederne styrker og udfordrer status quo. 

Nedenfor kan du orientere dig om nye og tidligere afviklede projekter. 

 
1483770721_52_toolkit2016.jpeg

Startup Integration


Startup integration

Et digitalt selvhjælps-toolkit til nytilkomne flygtninge

Startup Integration


Startup integration

Et digitalt selvhjælps-toolkit til nytilkomne flygtninge

 

Startup Integration

Startup Integration er et digitalt metode og øvelses toolkit målrettet nytilkomne flygtninge, som skal designe og iværksætte et nyt og fremtidigt liv i Danmark. 

 

Startup Integration forventes at blive lanceret i efteråret 2017

IMG_7366.JPG

Future Battles


Future Battles

En visionær og interaktiv debat-battle om

social innovation i Europa

Future Battles


Future Battles

En visionær og interaktiv debat-battle om

social innovation i Europa

 

Future Battles: Social Innovation i Europa

Future Battles: Social Innovation i Europa var en række battle-events afholdt i København og Århus, der havde fokus på europæisk politik og social innovations betydning for dens fremtid. Gennem en visionsudviklende debatleg battlede politikere, frontløbere og publikum ved at diskutere, lege og argumentere for deres visioner. 

 

 

 

Future Battles blev afholdt i perioden op til Europa-parlamentsvalget i 2014.

IMG_0187.JPG

Fellowshippet


Fellowshippet

Et opkvalificeringsforløb i social og bæredygtig entreprenørskab

Fellowshippet


Fellowshippet

Et opkvalificeringsforløb i social og bæredygtig entreprenørskab

 

Fellowship for social og bæredygtig innovation

Fellowshippet var et rådgivnings- og stipendieforløb i social og bæredygtig innovation lavet i samarbejde med The Hub Copenhagen. Forløbet havde til formål at understøtte sociale entreprenørers etablering og gennemslagskraft gennem rådgivning, vejledning og mentoring samt at skabe gode rammer med et fagspecifikt kontormiljø og et stort inspirationsnetværk.

 

 

 

Fellowshippet blev afholdt i perioden august 2012 - december 2013.