Fellowship for social og bæredygtig innovation

 

FELLOWSHIP FOR SOCIAL OG BÆREDYGTIG INNOVATION var et de første business-inkubator projekter i Danmark, der havde et specifikt målrettet fokus på social og bæredygtig iværksætteri.

Det var projektets formål at understøtte sociale entreprenørers etablering og gennemslagskraft for at bidrage til afprøvningen af nye løsninger på det sociale- og bæredygtige område.

Projektet blev afviklet i perioden august 2012 - december 2013 med to særskilte forløb á 6 måneders varighed og 5 startups pr. forløb.  

Projektet skulle favne alle de mest vigtige områder for den udvalgte sociale entreprenør. Dvs. lige fra kontorarbejdsplads til rådgivning ift. forretningsmodeller, hjælp til indgåelse af kontrakter og fundraising samt adgang til netværk og faglig inspiration.

DESIGN TILGANG

Projektet blev iværksat, idet mange projekter og social økonomiske ideer ikke blev til virkelighed. Den sociale entreprenør manglede typisk kompetencer og de rette samarbejdspartnere til at flytte projektet fra ideudvikling til et færdigt produkt.

Det faglige niveau, handlekompetencer og dermed overlevelsesevne skulle højnes, hvis de skulle bidrage med løsninger, der kunne få samfundsværdi. Specielt var der store udfordringer i udviklingen af nye typer af forretningsmodeller og koncepter, der forener både lønnet personale og frivillige på en respektfuld og etisk måde.

Da der samtidigt var stor mangel på netværk og iværksættermiljøer på daværende tidspunkt, blev projektet etableret som et forgangsprojekt til inspiration og indsamling af erfaring ift. at skabe understøttende miljøer målrettet det sociale og bæredygtige felt. 

TEMAER OG NØGLEORD

IVÆRKSÆTTERI / RÅDGIVNING / FORRETNINGSMODELLER / SOCIAL INNOVATION / COACHING / BÆREDYGTIGHED / NETVÆRK / FAGLIG OPKVALIFICERING / SØV

"Helt konkret betyder det, at nu sker det, at nu har vi rammerne, hvor vi kan manifestere projektet. Det er et projekt, som er i vores hjerter, men det er også et projekt, som er realistisk. Det, at få den opbakning, er vigtig for at lykkes med at gøre en forskel."   

Concept Media, SØV

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Fellowship for social og bæredygtig innovation blev etableret og afholdt i en samarbejdskonstruktion mellem The Hub Copenhagen og Foreningen For Social Innovation, hvor Foreningen For Social Innovation havde det overordnede projektansvar.

STØTTEMIDLER

Fellowship for social og bæredygtig innovation blev etableret og afholdt gennem puljemidler fra Erhvervsstyrelsen.