IMG_2308.JPG
_MG_1877.jpg
DSC_0185.jpg
IMG_0725.JPG
IMG_0669.JPG
IMG_2308.JPG

Intro


Kurser

Vi samskaber og designer kurser med sociale løsningsperpektiver ofte i samarbejde med én eller flere samarbejdspartnere

 

 

SCROLL DOWN

Intro


Kurser

Vi samskaber og designer kurser med sociale løsningsperpektiver ofte i samarbejde med én eller flere samarbejdspartnere

 

 

 

Vi skaber og faciliterer læringsforløb, der fremmer det menneskelige potentiale

Vi har mange års erfaring med at skabe og facilitere kurser og læringsforløb for forskellige målgrupper med et formål om at give deltagerne indsigt og redskaber til at blive selvhjulpne.

Vi har undervist mange forskellige målgrupper med vidt forskellige udgangspunkter og baggrunde. 

Vi tilbyder også skræddersyede løsninger til personer, der har et specifikt behov for individuel opkvalificering, sparring eller coaching.

Nedenfor kan du orientere dig om forrige og løbende kursusforløb.  

 
_MG_1877.jpg

Den Gode Opstart


Den Gode Opstart

Den Gode Opstart er et 14 ugers intensivt iværksætterforløb for aktivitetsparate borgere.

Den Gode Opstart


Den Gode Opstart

Den Gode Opstart er et 14 ugers intensivt iværksætterforløb for aktivitetsparate borgere.

 

Den Gode Opstart

DEN GODE OPSTART er et 14 ugers iværksætterkursus, der indgår som et hovedelement i et nyskabende udviklingsprojekt under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Kurset er målrettet aktivitetsparate og langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som opkvalificeres til at iværksætte deres egne virksomheder som vej til selvforsørgelse. 

 

Den Gode Opstart blev afviklet i perioden august 2015 - december 2016 med 4 kursusforløb i alt.

DSC_0185.jpg

Social U


Social U

Social U er et proces- og udviklingsforløb for kreative, sociale iværksættere og kulturelle forandringsagenter. 

Social U


Social U

Social U er et proces- og udviklingsforløb for kreative, sociale iværksættere og kulturelle forandringsagenter. 

 

Social U

SOCIAL U var et 6 ugers selvvalgt kursus for ledige akademikere, der tog afsæt i Teori U som det metodiske fundament til at realisere projektideer med fokus på sociale og bæredygtige udfordringer.

Undervisningen inkluderede elementer fra aktionslæring, design thinking, konceptudvikling, projektledelse, fundraising og præsentationsteknik.   

Kurset havde fokus på en praksisnær tilgang, hvor kursisterne kontinuerligt skulle indhente og omsætte viden fra feltet til realiserbare koncepter og løsninger.

 

Social U blev afviklet i perioden oktober 2012 - december 2014 med 7 kursusforløb i alt.

IMG_0725.JPG

Take Control Of Your Life


TCOYL

Take Control Of Your Life er et iværksættende empowerments- og integrationskursus for flygtninge.

Take Control Of Your Life


TCOYL

Take Control Of Your Life er et iværksættende empowerments- og integrationskursus for flygtninge.

 

Take Control Of Your Life

TAKE CONTROL OF YOUR LIFE var et integrationskursus for asylansøgere med fokus på empowerment og handlekraft. Kurset havde fokus på personlig udvikling, kompetence-afklaring og motivation.

Gennem kurset blev asylansøgerne trænet i at tænke kreativt og handlingsorienteret ift. at skabe og iværksætte deres egne integrationsplaner.

 

Take Control Of Your Life blev afviklet i perioden december 2013 - maj 2015 med 5 kursusforløb i alt.

IMG_0669.JPG

Individuelle kurser


Individuelle kurser

For projektmagere, kreative, fundraisers, omstillingsagenter og andre change makers

Individuelle kurser


Individuelle kurser

For projektmagere, kreative, fundraisers, omstillingsagenter og andre change makers

 

INDIVIDUELLE KURSER er tilpassede og tilrettelagte læringsforløb målrettet den enkelte person, der har brug for opkvalificering, rådgivning, coaching eller inspiration.

Vi kan coache og rådgive inden for et bredt fagområde, herunder iværksætteri og forretningsplaner, projektdesign og -ledelse,  fundraising, strategiske partnerskaber mm.