Startup integration

 

STARTUP INTEGRATION er et nyt og spændende projekt til nytte og gavn for nytilkomne flygtninge i Danmark. Vi er i processen af at designe et digitalt selvhjælps-toolkit, som er inspireret blandt andet af iværksætterånd. Ideen er at tage ejerskab over ens egen integrationsproces og dermed flytte sig fra at være i en venteposition som flygtning til at være initiativtager.

Toolkittet har til formål at inspirere og guide flygtninge til blandt andet at finde deres motivation, at skabe muligheder for dem selv og at kortlægge deres kompetencer – både dem som man har fra naturens side, og dem man har erhvervet sig gennem erfaring og uddannelser.

Vi har en vision om, at platformen skal fungere som et springbræt til nye tiltag, der kan støtte op om toolkittet og flygtninges integrationsproces som helhed. For fremtiden er ideen, at platformen skal eksistere i de mest fremtrædende sprog blandt verdens flygtninge, og dermed kunne være til fri afbenyttelse for så mange så muligt.

Projektet er støttet af Paragraf 18 midler i Københavns Kommune, og vi forventer at kunne lancere toolkittet i efteråret 2017. Er du interesseret i at høre mere om projektet, kan du kontakte:

Gianluca Vassallo - gianluca@ffsi.dk

Ebru Marangoz - ebru@ffsi.dk